آیا باید در خصوص مسائل جنسی با فرزندم صحبت کنم؟

بسیاری از والدین درباره مسائل جنسی با فرزندان خود صحبت نمی کنند و متاسفانه در خانواده های ما ، به تربیت جنسی هنوز به شکل تابو ( چیزی که عرف نیست ) نگاه می کنند . با ما همراه باشید .

چرا تربیت جنسی درخانواده ها انجام نمی شود ؟

زمانی که فرزندان به سن بلوغ می رسند ، باید پدر به فرزند پسر و مادر به فرزند دختر مسائل جنسی را آموزش دهد . وقتی شخصی هیچ اطلاعاتی درباره ی نیازهای جنسی و جنس مخالف خود نداشته باشد و بدون اطلاع وارد زندگی مشترک شود ، نتیجه اش می شود : شکست، ناکامی و نارضایتی!

نبود تفاهم جنسی که اصلی ترین دلیل طلاق است نباید بعد از سه ماه زندگی مشترک مشخص شود . زمانی که کار از کار گذشته است و تازه از زوجین می شنویم که آقا به خانم می گوید : به نیازهای عاطفی و جنسی من بی توجه هستی … یا خانم به آقا می گوید : چیزهایی از تو دیده ام که دیگر دوستت ندارم ! می دانم که با خانم ها ارتباط داری وفیلم مستهجن می بینی .مشاور خانواده و زناشویی اغلب با این موارد روبروست :

با ما ادامه دهید