بیماری های روانی شایع در کودکان و نوجوانان

کودکان  تحت تأثیر والدین و اعضای خانواده  و جامعه رفتارهای خاصی را یاد می گیرند. بیشتر بچه ها مسائل رفتاری جزئی مانند لجوج بودن  و بی ادب بودن و یا کمبود توجه را از خود بروز می دهند. اگر این مسائل پیچیده شوند می توانند تبدیل به اختلالات شوند. در اینجا چند اختلال شایع روانی در کودکان آورده شده است: 

عادت سر کوبیدن در کودکان


 سرکوبیدن در بچه ها شایع است و آن طور که آمار نشان می دهد ۲۰ درصد از خردسالان سرشان را به عمد به این ور و آن ور می کوبند و در این میان پسر بچه ها سه برابر بیشتر از دختر بچه ها به این کارمبادرت می ورزند .سرکوبیدن معمولا در نیمه دوم یک سالگی شروع می شود و در ۱۸ و ۲۴ ماهگی به اوج خود می رسد . عادت سرکوبیدن در هر بچه ای ممکن است چند ماه تا یک سال طول بکشد ، اگر چه اکثر بچه ها این عادت را تا ۳ سالگی کنار می گذارند .

سر کوبیدن