(آ)رام کردن نوجوانان !

تصویری که امروز از نوجوانتان می بینید با این همه پرخاشگری و گوشه گیری و رفتارهای نا متعادل، تصویری نیست که سالها در ذهن خود از او می ساختید. سال‌ها منتظر بوده‌اید که کودکی فرزندتان تمام شود تا نوجوانی و جوانی‌اش را ببینید. اما حالا نه تنها با نوجوانی مواجه می‌شوید که هیچ شباهتی به آنچه در رویا داشتید،ندارد بلکه از برقراری یک ارتباط کلامی ساده هم با شما عاجز است.

غر زدن ممنوع

این برخوردها با نوجوانان ممنوع!!

دوره نوجوانی فرزندان، برای بیشتر والدین یک چالش محسوب می‌شود. با رشد قدی ناگهانی ، با تغییر احساسات و طرز تفکر ، نوع ارتباط پدر و مادر نیز با فرزندانشان تغییر کرده و چه بسا با مشکلاتی روبرو می‌شود.در حالی که در سال های کودکی فرزندتان، می توانید به او بگویید چه کند و استفاده از تکنیکهای سنتی فرزندپروری موفق به نظر می رسد، اما دیگر این روش ها برای فرزندان نوجوان شما کارساز نیستند. در اینجا به وظایفی که ما باید به عنوان پدر و مادر در قبال فرزندانمان انجام دهیم می پردازیم. در این مقاله خواهیم گفت چه برخوردهایی را نباید با نوجوان خود داشته باشیم. در مقاله بعدچند راهکار پیشنهادی برای بهبود و اصلاح طرز برخورد با نوجوانان ارائه خواهیم داد پس در این مقاله و در مقاله بعدی با مجله نوجوان همراه باشید.

نوشته شده توسط با موضوع راهنمای والدین
ادامه مطلب