با نوجوان لجباز خود چه کنیم؟

پژوهش ها نشان می دهند که در سنین نوجوانی، تغییرات ساختارهای مغزی و تفاوت در ترشح هورمون ها، باعث می شود تا نوجوان تغییرات سریعی از لحاظ خلق و خو داشته باشد و به همین دلیل گه گاه بی حوصله تر، حساس تر و یا تندخو تر رفتار می کند.

511381402331681264920263841708412619154122

با کودک لجباز خود چطور برخورد کنیم؟

هفت نکته در برخورد با کودک لجباز

برخی والدین با لجبازی کودکان خود به ستوه آمده اند و نمیدانند چطور با این لجبازی برخورد کنند. در این مقاله نکاتی پیرامون برخورد با چنین کودکانی را برای شما ذکر خواهیم کرد.

 

images (17)